De voorsteven hebben we eerst op dikte geschaafd. Daarna is de steven gepositioneerd in de spanten om zo de verbinding met de kielbalk te kunnen maken.